begeleiding


 

 

RIVAS sportgeneeskunde

De afdeling sportgeneeskunde van Rivas bestaat uit een intensieve samenwerking tussen sportarts en sportfysiotherapeuten. U kunt terecht met al uw sportgerelateerde vragen zoals:

. Diagnose van uw sportblessure
. Preventie, begeleiding en behandeling van uw sportblessure
. Maximale inspanningstesten op de fiets
. Trainingsadvies voor uw sportprestatie, zoals een marathon of wielrenprestatietocht
. Sportmedische keuringen
. Spierkrachtmetingen
. Risico inventarisatie op sportblessures

Sportfysiotherapie
Op de afdeling fysiotherapie van het Beatrixziekenhuis, zijn iedere dag geregistreerde sportfysiotherapeuten aanwezig om uw blessure te beoordelen en u advies te geven. Alle sportfysiotherapeuten hebben veel ervaring in de begeleiding, de diagnostisering en de behandeling van sportblessures.  

Sportarts, R.J.A. Visser
Iedere week houdt de sportarts spreekuur. Iedere vrijdag is er een overleg tussen de sportarts en de sportfysiotherapeuten.

Netwerk
Ons uitgebreid sportmedisch netwerk met orthopeden, bewegingswetenschappers, een podotherapeut, manueeltherapeuten, (sport-)dietisten en andere disciplines, zorgt ervoor dat wij gebruik kunnen maken van de expertise van andere disciplines. Zo kunnen we uw blessure optimaal beoordelen, een goed advies geven en zonodig een behandeling starten.  

Afspraak maken voor een blessureconsult/medisch keuring:
Het is mogelijk om een afspraak te maken voor een sportblessureconsult. Voor het maken van deze afspraak heeft u wel een verwijzing nodig van de huisarts.
Voor een medische keuring is een verwijzing niet nodig van de huisarts.

Spreekuur:
Volgens afspraak, elke vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur  

Tel:  0183-644671 of per mail op sportgeneeskunde@rivas.nl.