blessurebehandeling


Blessurebehandeling


Met klachten die u beperken in uw sport-beoefening, kunt u bij de sportarts terecht voor een deskundige diagnose. Alle aspecten van sportbeoefening worden daarbij meegenomen. Na de diagnose besluit de sportarts, in overleg met u, of en zo ja welke vervolgbehandeling kan plaatsvinden. Vaak kan de sportarts u zelf behandelen of adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen in materiaal of trainingsschema's.

Het kan echter ook zijn dat hij of zij u doorverwijst naar een andere arts (bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg) of een (sport)fysiotherapeut.

Sporters die door hun huisarts naar een sportarts worden verwezen krijgen vanaf1 januari 2016 de kosten vergoed via hun basisverzekering.Voor sportmedische onderzoeken (de z.g. ‘sportkeuringen’) is een verwijzing door dehuisarts niet nodig. Deze keuringen betalen de sporters zelf, tenzij ze vallen onder eenaanvullende verzekering.