groot sportmedisch onderzoek


groot sportmedisch onderzoek Deze keuring kost € 227,00

 

Wordt geadviseerd aan personen die zeer intensief sporten, en/of die ouder zijn dan 40 jaar, zeker wanneer ze na een periode van jaren inactiviteit weer met sporten willen beginnen. Conditiemeting en beoordeling van de belastbaarheid van het hart zijn de toegevoegde waarden.

Inhoud: lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, algemeen intern onderzoek, algemeen orthopedisch onderzoek en specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten + longfunctie, elektrocardiogram en + maximale inspannings(fiets)test met ECG-controle.
Bloedonderzoek met Hb en cholesterol.

Van dit groot sportmedisch onderzoek krijgt u een verslag nagestuurd.

Op www.sportzorg.nl kunt u vinden wat uw zorgverzekeraar aan sportgeneeskunde vergoedt.
Sportgeneeskundige onderzoeken gaan niet ten laste van uw eigen risico!


Met ingang van 1 januari 2010 krijgt u voor onze verrichtingen een acceptgiro van Famed, een bedrijf dat "medical factoring" verzorgt. (www.famed.nl).

 
online aanmelding
sportkeuring downloaden