wie


Sportmedische instellingen bieden hun sportmedische kennis aan aan iedereen die sport, maar ook aan hen die om gezondheidsredenen moeten bewegen. Zij zijn allemaal welkom, ongeacht niveau of leeftijd. Dat de instellingen er alleen zijn voor topsporters is een misvatting. Iedereen kan profiteren van de sportspecifieke kennis van de sportmedische instelling.


Veel voorkomende vragen

Als sporter of beginnend sporter stelt u zichzelf vast wel eens de volgende vragen:

- Welke sport is geschikt voor mij?

- Hoe kan ik mijn prestaties verbeteren?

- Hoe komt het dat ik zo vaak allerlei klachten heb bij sportbeoefening en hoe kan ik die voorkomen?

- Hoe kan mijn blessure het best behandeld worden?

- Wanneer is het verantwoord om weer met een training of wedstrijd mee te doen?

- Waar kan ik het door mijn sportbond gerichte sportmedisch onderzoek ondergaan?

Op al deze vragen wilt u snel en deskundig antwoord hebben. De sportarts begrijpt uw vragen

In de instellingen werken sportartsen. Zij zijn in Nederland de medisch specialisten op sportmedisch gebied. Zij begrijpen uw vragen en geven daar deskundig antwoord op. De sportarts beschikt over:

- Kennis van en ervaring met alle relevante vakgebieden en sporttakken

- Geavanceerde onderzoeksfaciliteiten

- Een netwerk van deskundigen

Veel instellingen bundelen bijvoorbeeld de kennis van de sportarts, de sportfysiotherapeut, de sportdiëtist, de podotherapeut en zelfs de gespecialiseerde orthopedisch schoenmaker. Na een bezoek aan de sportarts weet u precies wat er aan de hand is, wat er aan gedaan kan worden en hoe u in de toekomst klachten kunt voorkomen.

De sportarts geeft u ook adviezen over trainingsschema's.